O nama


Humanitarna neprofitna udruga za osmišljavanje života osobama s invaliditetom nastala je na blagdan Srca Isusova i Marijina 1999. godine. ”JOB” je samostalna, volonterska, nevladina, neprofitna organizacija koja okuplja osobe s i bez invaliditeta bez obzira na spol, dob, vjeroispovijest i ostale razlike. Udruga za sada broji 1700 članova iz Hrvatske, Slovenije i Francuske.

MOLITVA

Gospodine, zahvaljujemo Ti za tako dobar život, za još jedan dan tog života, za dan koji nije sličan drugim danima, za novi dan milosti, za još jedan dan koji nismo zaslužili. Zahvaljujemo Ti za ovo mjesto u ovom trenutku. Zahvaljujemo Ti Gospodine što uopće živimo. Znamo da koračaš s nama i da ćeš nas sve privući k sebi.  Znamo da ćeš nam govoriti. I zato smo radosni, Gospodine. Imamo radost u srcu jer znamo da smo Tvoji i jer znamo da nas vodiš na nova mjesta, mjesta koja su bliža Tebi i bliža tome gdje Ti hoćeš da budemo. Već sada Gospodine ispuni naša srca radošću i nadom, nadom u Tvoje obećanje, nadom u Tvoju prisutnost. Daj nam ono za čime nam srca čeznu. Ovu Ti molitvu ne prikazujemo pojedinačno, već zajedno, zajedno kao tijelo Kristovo čijeg tijela i jesmo dijelovi. Zato molimo sa sigurnošću, molimo u Isusovo ime… Amen.

Copyright © Boris Šmajgel