Članovi


IMG_6272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČLANSTVO

 • Članovi Udruge “JOB” mogu biti pravne osobe i poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske koje su spremne zauzimati se za ostvarivanje cilja Udruge, prihvaćaju Statut Udruge i spremne su surađivati na provedbi programa Udruge.
 • Članstvo u Udruzi je dragovoljno.
 • Članstvo u Udruzi prestaje istupom na osobni zahtjev iskazan u pismenom obliku te isključenjem, ukoliko član prekrši Status, Zakon, počini materijalnu štetu ili narušava ugled Udruge.
 • Odluku o isključenju donosi Upravni odbor.
 • Udruga “JOB” ima redovne, podupirajuće i počasne članove iz cijele Hrvatske i drugih Zemalja.
 • Redovni članovi mogu biti laici, svećenici, redovnici i redovnice, koji prihvaćaju sva prava i obveze članova Udruge utvrđene ovim statutom.
 • Podupirajući članovi su pravne i fizičke osobe koje moralno i materijalno podupiru Udrugu.
 • Počasni članovi su fizičke osobe koje svojim radom i potporom doprinose ostvarivanju cilja i ugleda Udruge.

Prava članova Udruge “JOB”

 • Sudjelovati i odlučivati o radu Udruge
 • Birati i biti biran u sva tijela Udruge
 • Davati prijedloge, raspravljati i na drugi način sudjelovati u radu svih tijela
 • Sudjelovati u aktivnostima Udruge

CILJEVI

Cilj Udruge “JOB” je rad s osobama s posebnim potrebama, osmišljavanje njihovog života, pomoć u prihvaćanju takvog života, priprema za socijalizaciju u društvo, njihovim prijevozom na hodočašća, pomoć pri duhovnom rastu u vjeri i dr. kako je niže navedeno:

 • Intenzivno pružanje pomoći i rad s osobama s posebnim potrebama zbog osposobljavanja za život u zajednici
 • Suradnja s Crkvenim institucijama a u smislu promicanja vrijednosti života kroz predavanja, tribine i sl. aktivnosti
 • Organiziranje susreta s mladima kako bi izbliza mogli doživjeti radost pružanja pomoći najpotrebnijima
 • Sudjelovanje u akcijama koje se zauzimaju za život, od njegovog začeća do prirodne smrti
 • Organiziranje susreta i posjeta osobama s posebnim potrebama
 • Organiziranje hodočašća, piknika i drugih sličnih aktivnosti
 • Organiziranje susreta i seminara kao i upućivanje na seminare i tečajeve radi stalne izobrazbe i osposobljavanje svojih članova i suradnika
 • Održavanje duhovnih vježbi i obnovi na promicanju vjerskih dobara
 • Izrada jednostavnih predmeta u radionicama te njihovo promoviranje

 

Religious - Ja poznajem Tvoj dlan
Copyright © Boris Šmajgel