Zagreb-Rim


Zagreb – Rim

PRVI DAN: ZAGREB-RIM

Polazak autobusom sa Remize u 06:00 sati . Vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju i Italiju.  Zaustavljanje svaka 4 sata radi odmora. Dolazak u večernjim satima u Rim. Smješta u kući časnih sestara. Sveta Misa. Večera i slobodno ako netko želi malo prošetati po Rimu.

DRUGI DAN: RIM

Doručak. Odlazak na brdo Eskvilin u baziliku Svete Marije Velike. Obilazak bazilike. Odlazak prema Lateranu. Obilazak Bazilike, Krstionice, Obeliska, Svetih Stuba po kojima je Isus išao na suđenje Pilatu.  Odlazak u Baziliku Svetog Križa Jeruzalemskog. Car Konstantin 320 g. šalje svoju majku caricu Jelenu u Jeruzalem da pronađe relikvije (predmete) kojima je Isus bio mučen i donese u Rim. Ova bazilika je čuvarica tih relikvija ( komad križa na kojemu je Isus razapet, dio ploče sa natpisom, olovna kuglica, trn iz krune, Tomin prst, zemlja sa Kalvarije, kopija Torinskog platna). Iza toga odlazak prema Vatikanu i slobodno za  ručak u svom aranžmanu. Obilazak bazilike sv. Petra i odlazak u suvenirnicu. Povratak u smještaj. Sv. Misa. Večera i noćenje.

TREĆI DAN: RIM

Sveta misa. Doručak. Odlazak na trg sv. Petra slobodno (kupola sv. Petra ili Vatikanski muzeji) do 12:00 sati kada molimo Anđeosko pozdravljenje sa papom Franjom na trgu sv. Petra. Iza toga odlazak na trgove ( Piazza Navona, Pantheon, Piazza di  Spagna, Fontana Trevi…).  Povratak u smještaj.  Večera i noćenje.

ČETVRTI DAN: RIM-ZAGREB

Sveta misa. Doručak. Odlazak prema bazilice sv. Pavla koja se nalazi izvan zidina grada Rima. Obilazak. Katakombe i povratak prema Hrvatskoj. Dolazak u kasnim večernjim satima u Zagreb.

Za sva ostala pitanja nazovite: mob. 091/ 13 13 131 ili 099/7894423. Marijeta.

Copyright © Boris Šmajgel